Termeni și condiții de utilizare

(Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal)

Asociația Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA cunoaște importanța datelor dumneavoastra și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai site-ului www.website.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile prevăzute mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării site-ului www.website.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă, etc. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în documentele Politica de utilizare Cookie, Politica de Confidențialitate, din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.website.ro.

Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor), Asociația Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului nostru și achiziționării serviciilor Asociația Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Politica de utilizare Cookie, Politica de Confidențialitate și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, declarati expres și neechivoc faptul că acceptați ca datele cu caracter personal ce vă privesc să fie prelucrate de Asociația Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Asociația Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA colectează și prelucrează datele dumneavoastra cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • Administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.website.ro.
 • Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe site-ul www.website.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică.
 • Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor Asociației Club Sportiv "R.A.M. SWIMMING TEAM" BRĂILA, transmiterea de newslettere (buletine informative).
 • Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe site-ul www.website.ro), îmbunătățirea calității serviciilor prin activitatea desfășurată în cadrul firmei.
 • În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.website.ro – nume, prenume, telefon, adresă e-mail, firmă/loc muncă, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar, precum și data la care a fost folosit site-ul www.website.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; 

Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în site.

1. Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, pe site-ul www.website.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică: nume, prenume, telefon, adresă e-mail, adresă de corespondență, după caz.

2. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor Asociației Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA, transmiterea de newslettere (buletine informative),  nume și prenume, telefon, e-mail, firmă/loc muncă.

3. Pentru activități de comunicare/feedback, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite de Asociația Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA, îmbunătățirea calității serviciilor prestate: nume, prenume, telefon, e-mail, firmă/loc muncă, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, Asociația Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, doar pentru situațiile în care există concursuri cu premii.

4. În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca Asociația Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dumneavoastra de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea Asociației Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

Datele înregistrate de Asociația Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor firmei. 

Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și posibilitatea de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea nr.677/2001;
 • de intervenție asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii, în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând în mod gratuit și fără justificare;

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către Asociația Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA la adresa ramswimmingteam@gmail.com ori prin accesarea formularului de contact din site-ul www.website.ro.

 • de a formula o plângere la ANSPDCP;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care apreciați că ar exista încălcări ale legislației în materie.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct prin trasmiterea către Asociația Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA (prin accesarea formularului de contact din site-ul sau la de e-mail: ramswimmingteam@gmail.com) a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către persoanele competente din Asociația Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

Prevederi speciale legate de minori

Asociația Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

Asociația Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul Asociației Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA ori participarea la concursuri sau campanii ale firmei, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii și având în vedere aspectele precizate mai sus.

Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 din RGPD. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul serviciului formular cerere, durata prelucrării datelor este de 2 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, Asociația Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață.

Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a site-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate pot fi transferate integral ori parțial oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, Asociația Club Sportiv “R.A.M. SWIMMING TEAM” BRĂILA nu își asumă nici o responsabilitate.